Møbeltrekk

Målskissene er kun en illustrasjon og gruppen må settes sammen under trekket